K.R.S., s.r.o. || EPROMA s.r.o. || EPROMA plus s.r.o. || EPROMA SK s.r.o. || EPROMA Devín s.r.o.

 

HISTÓRIA


1996 – založenie spoločnosti  Karloveská realizačná spoločnosť (v skratke
K.R.S., s.r.o.)

1997 – uzatvorenie prvej Zmluvy o výkone správy v K.R.S., s.r.o.

2002 – Matej Hollý sa stáva spoločníkom v K.R.S., s.r.o.

2011 – Ing. Peter Klačman a Ing. Michal Gregor sa stávajú spoločníkmi v K.R.S.,s.r.o.

2013 – spoločníci zakladajú materskú spoločnosť Property & Facility Management Group s.r.o. (v skratke PFM Group s.r.o. ), ktorá sa stáva jediným spoločníkom v spoločnostiach K.R.S., s.r.o., KAREX SK s.r.o., EPROMA s.r.o.

2014 – KAREX SK s.r.o. mení obchodné meno na EPROMA plus s.r.o.

2015 – PFM group s.r.o. nadobúda správcovskú spoločnosť  KORS reality s.r.o. (v r. 2016 mení jej obchodné meno na EPROMA SK s.r.o)

2016 – PFM Group s.r.o. nadobúda podiel v spoločnosti EPROMA Devín, s.r.o.

 

 

NEHNUTEĽNOSTI

 


Údaje o spravovaných nehnuteľnostiach

počet domov 105
počet bytov 4 588
počet nebytových priestorov 200
počet garáží 1 489
celková plocha nehnuteľností 35,6 ha
odhadovaná hodnota nehnuteľností >530 mil €

 

 

FINANCIE

 

počet objem
účty vlastníkov v správe 179 3 914 000 €
úvery 61 15 452 000 €
z toho úvery ŠFRB 15 3 527 000 €
dotácie 7 497 000 €
transakcie za rok* 120 000 35 066 000 €

*údaje za rok 2016

 

 

REALIZÁCIE


Realizácie obnovy domov

zateplenie fasád 43
rekonštrukcia striech 45
výmena zdravotechniky 9
výmena výťahov 19

 

 

ZARIADENIA

 


Technologické zariadenia v správe

kotolne 28
vzduchotechnika 8
centrálne chladenie 1
výťahy 187
elektrické ohrevy komunikácii 4
garážové brány 34
EPS 3
ATS 2